28,00  / mesečno

 • SISTEM RO PHEONIX
Obriši

Sistem reverzne osmoze RO PHEONIX je jedan od najboljih komercijalnih uredjaja za prečišćevanje vode na svetu.

Sastoji se od tri predfiltera, membrane (reverzne osmoze) i post mineralizacijskog filtera, što mu daje mogućnost da vodu iz vodovodne mreže pretvori u vodu najvišeg kvaliteta. Sam sistem se ugrađuje ispod sudopere, a u ovom paketu se na samoj sudoperi instalira zasebna eleganta česma.

Sistem poseduje start stop sistem kao i tank koji uvek u rezervi obezbedjuje do 5l vode. U toku dana može da prečisti do 100l vode.

Specifikacija sistema

 • PP ketridz  – 1 kom
 • GAC ketridz – 1 kom
 • CTO ketridz – 1 kom
 • RO membrana 75 GDP –  1kom
 • Nano silver mineral – 1 kom

Principa rada

 • Vode iz vodovodne mreže ulaze u prvi sedimentni predfilter sa polipropilenskom membranom veličine 1 mikrona, koji mehaničkim putem odstranjuju zemlju, blato, krupniji i sitniji pesak i druge nečistoće rastvorive u vodi veće od 5 mikrona,
 • Zatim voda ide u drugi predfilter tip GAC (ugljeni) sa aktivnim ugljem visokog kvaliteta, koji hemijskim putem apsorbuje hlor, hlor-fenol i sl.,
 • Nakon toga voda ulazi u treći predfilter, predfilter CTO (ugljeni) sa aktivnim ugljenom, koji vrši dodatno prečišćavanje, i ako su neke hemikalije ostale, on ih apsorbuje i uništava, ne dozvoljavajući da nijedna bakterija prođe u reverznu osmozu, i na taj način priprema vodu za ulazak u osmotsku membranu, a ujedno i ovim dodatnim prečišćavanjem produžuje se vek trajanja osmotske membrane,
 • Iz trećeg predfiltera voda ulazi u glavni filter sa kapsuliranom membranom. Usled delovanja pritiska vode, procesom obrnute osmoze, glavni filter čisti vodu od spojeva soli, teških metala, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od 0,0005 mikrona,
 • Iz glavnog filtera prečišćena voda, dotokom regulisanim sa automatskim stop ventilom, ulazi u rezervoar pod pritiskom,
 • Odstranjena nečistoća u formi prljave vode ističe iz filtera posebnim odvodom na sifon u kanalizaciju.