Natural Water

Servisna mreža

Svaki sektor u sistemu kompanije igra važnu ulogu, međutim, sektor logistike i servisne mreže usuđujemo se reći najvažniji je za kompaniju Natural Water.

Snabdijevanje i magacinski prostor

Kažu da se snaga kompanija pored ljudstva mjeri u zalihama robe. Kada govorimo o zalihama robe kompanija Natural Water može se pohvaliti inpozantnim lagerom kao i hiljadama metara magacinskog prostora. Naši centralni magacini se nalaze u Valensiji, Beogradu, Podgorici, Sarajevu, Ljubljani i Skoplju. Kada govorimo o regionu moramo istaći da je centralni magacin u Beogradu logistički centar za sve zemlje regiona. Kada je u pitanju Srbija imamo šest regionalnih ispostava, što nam omogućava neometano poslovanje i dostupnost svih naših proizvoda svim građanima Crne Gore u realnom vremenu. 

Servisna mreža

Servisna mreža kao posebna cjelina kompanije ističe se po iskusnom timu:

  • Inžinjera hidrologije,  
  • Šefova servisnih jedinica
  • Iskusnih servisera
  • Vozača
 

Ono što izdvaja našu servisnu mrežu da u svih šest regionalnih ispostava posjeduje zasebne radno servisne jedinice sa svojim voznim parkom. U skladu sa zakonom Natural Water je obezbjedio dostupnost rezervnih djelova za sve naše klijente.