Natural Water

Oprema za bazene

Oprema za bazene

Natural Water pored sistema za prečišćavanje i obogaćivanje vode u svojoj ponudi bavi se i distribucijom opreme za izgradnju i opremanje bazena. Grana opreme za bazene u našoj ponudi zauzima mali dio, međutim, izgradnjom novog skladišnog prostora u Valensiji završen je planirani investicioni ciklus čime su stvoreni uslovi za dalji razvoj kompanije, odnosno sektor u čijem dijelu se nalazi oprema za bazene. Trenutno, Natural Water distribuira opremu na tržište isključivo putem sektora veleprodaje a u planu je da se poslovanje proširi i u sektorima projektovanja, inženjering i servis.

Ukoliko imate konkretan zahtjev, upit nam možete poslati na administracija@naturalwater.me