Natural Water

Industrija

INDUSTRIJSKI TRETMANI VODA I KVALITET VODE

Kada je u pitanju industrijafabrike se obično snadbijevaju vodom iz gradskog vodovoda ili je kombinuju sa upotrebom vode iz sopstvenih izvora (obično bunara) ili se oslanjaju samo na sopstveni izvor (bunari). Pokazalo se da vode iz slavine nema uvijek dovoljno, zbog čega postaje sve skuplja, a cijena će joj u budućnosti sve više rasti.

Zna se da, kada je industrija u pitanju, voda kao sirovina, i voda za pranje, mora biti kvaliteta vode za piće. Tu se u prvom redu misli na higijensku ispravnovst vode. Ali to obično nije dovoljno. Postoji zahtjevan proizvodni proces koji ide i šire, odnosno dalje (više) oko kvaliteta vode za piće. Često je vodi koja se troši u samom procesu proizvodnje hrane i pića potrebno smanjiti tvrdoću, ili omekšati je sasvim, potrebno joj je promjeniti mineralni sastav, sterilisati. Prema tome, i kada imamo vodovodsku vodu, ne možemo uvijek, a možemo sve manje, da se samo priključimo na vodovod. Potrebno je, ili je neophodno, da dodatno obradimo vodovodsku vodu, samo kao mjeru sigurnosti ili zbog zahteva procesa. To je najčešće srazmjerno jednostavno postrojenje u kome će se vršiti neki od sljedećih procesa:

 • Korekcija sadržaja (ili uklanjanje) neorganskih materija (odnosno, izvešće se dekarbonizacija ili omekšavanje vode ili demineralizacija).
 • Uklanjanje organskih materija (često uklanjanje i sporednih proizvoda dezinfekcije izvedene u vodovodu).
 • Degazacija ili samo deaeracija.
 • Dodatna dezinfekcija ili sterilizacija.

Ako je voda iz sopstvenog izvora, mora se izvesti cjelokupna priprema vode, od sirove vode do kvaliteta vode za piće, kao i dodatna priprema, zahtevaju kvalitet vode za proces, što je u slučaju podzemne vode nešto složenije u odnosu na procese dodatne obrade vodovodske vode (obično se mora izvesti aeracija/degazacija,deferizacija/demanganizacijauklanjanje amonijaka, bistrenje filtracijom, dezinfekcija, a iza toga slijede procesi u odnosu na zahtjeve procesa proizvodnje, ali napomenimo da ima ne mali broj slučajeva podzemnih voda koje zahtjevaju znatno složeniju pripremu.

Ako je voda iz sopstvenog izvora, mora se izvesti celokupna priprema vode, od sirove vode do kvaliteta vode za piće, kao i dodatna priprema, zahtevaju kvalitet vode za proces, što je u slučaju podzemene vode nešto složenije u odnosu na procese dodatne obrade vodovodske vode (obično se mora izvesti aeracija/degazacija,deferizacija/
demanganizacijau
klanjanje amonijaka, bistrenje filtracijom, dezinfekcija, a iza toga slede procesi u odnosu na zahteve procesa proizvodnje, ali napomenimo da ima ne mali broj slučajeva podzemnih voda koje zahtevaju znatno složeniju pripremu.

Ako se fabrika snadbijeva površinskom vodom, priprema do kvaliteta vode za piće se znatno usložnjava i veoma poskupljuje, odnosno raste cijena troškova.

To je način da se obezbijedi kvalitet vode kao sirovine i vode za pranje. Međutim ni za druge namjene u fabrikama prehrambene industrije, za hlađenje, za proizvodnju tehnološke pare, ne može se upotrebiti sirova voda. Za hlađenje u recirkulacionim sistemima voda treba da se dekarbonizuje, da joj se smanji korozivnos, da se onemogući mikrobiološki rast u rashladnom sistemu; napojna voda za kotlarnicu tzv kotlovska voda mora se omekšati, eventualno demineralizovati. Prije svega toga, iz vode se moraju ukloniti suspendovane čestice, a često i koloidno dispergovane materije. Prema tome, obično se i voda iz vodovoda mora dodatno obraditi, a voda iz sopstvenog izvorišta pripremiti od početka do kraja.

NATURAL WATER preporučuje tretman vode u sljedećeim djelatnostima:

 • Industrija hrane i pića
 • PVC industrija
 • Industrija grejanja i kotlova
 • Pekarska industrija
 • Autoperionice
 • Ugostiteljstvo (hoteli i restorani)
 • Gradjevinska industrija

Hronologija zahtjeva:

 • utvrđivanje potrebe korisnika za određeni kvalitet i kvantitet vode
 • hemijska i bakteriološka analiza vode
 • analiza zahtjeva izradu tehnološkog rješenja
 • ponuda
 • nabavka opreme i ugradnja
 • servis i održavanje

Ukoliko žalite idejno rješenje objektu u izgradnji potrebno je da nam pošaljete zahtjev na: prodaja@naturalwater.rs